Eğitim & Kurs

Tımar Sistemi Nedir, Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Tımar Sistemi Nedir, Özellikleri ve Faydaları Nelerdir? Tımar sistemi: Devlet hazinesinden para eksilmeden masrafsız bir ordu kurmayı amaçlayan ve bunun yanında toprakların boş kalmasını engellemek üzere oluşturulan toprağa dayalı asker yetiştirme sistemidir.

Tımar Sistemi Nedir, Özellikleri ve Faydaları Nelerdir? 14 ve 16. yüzyıllar arasında Osmanlı Devleti tarafından uygulanan bu sistemde devlete ait olan topraklar memur statüsünde yer alan ve tımarlı sipahi olarak adlandırılan kişilere devredilir. Tımarlı sipahiler devletten aldıkları topraklara karşılık olarak bu toprakları işler, bölgelerden düzenli olarak vergi toplar ve bölgelerin asayişini sağlar.

Tımarlı sipahiler barış zamanlarında bu görevlerle yükümlü iken savaş zamanlarında ise savaşa katılmakta yükümlüdür ve Osmanlı ordusu içerisindeki en kalabalık sınıfı oluşturur. Bunların yanı sıra bölge halkından topladıkları vergilerin belirli bir oranında asker yetiştirmekle yükümlüdürler. Tımar sahiplerinin halktan topladıkları vergileri kullanarak yetiştirdikleri askerlere cebelü adı verilir. Tımar sahipleri devlete karşı olan yükümlülüklerini yerine getirmedikleri takdirde tımarları elinden alınarak görevlerine son verilir.

Tımar sistemi Osman Gazi döneminde uygulanmaya başlanmış olup temelleri Türk – İslam devletlerindeki ikta sistemine dayanmaktadır. İkta sistemiyle bire bir aynı değildir fakat birçok açıdan benzerlik göstermektedir. 4. Murat döneminden itibaren tımar sisteminde bozulmalar meydan gelmiş ve 1839 yılında Tanzimat Fermanı ile tamamen kaldırılmıştır.

Tımar Sisteminin Faydaları

1) Devlet hazinesinden para çıkmadan asker yetiştirilerek masrafsız ve son derece güçlü bir ordu kurulur.

2) Toprakların düzenli olarak işlenmesinden dolayı toprakların verimsizleşmesi engellenerek üretimin sürekliliği sağlanır.

3) Tımarlı sipahiler memur ve asker statüsünde yer aldıklarından dolayı bulundukları bölgelerde hem güvenliği sağlamakta hem de bölge halkına devlet otoritesinin varlığını hissettirmektedir.

4) Toprağa dayalı bir sistemin devletin tamamına yayılmasına bağlı olarak göçebe (konar – göçer) bir şekilde yaşamlarını sürdüren Türkmenler yerleşik hayata geçirilir.

5) Vergilerin düzenli bir biçimde toplanması sağlanarak vatandaşlar ile devlet arasındaki görev ve sorumluluklar net bir biçimde ortaya konulmuş olur.

6) Devletin her karış toprağa önem verdiği ve güçlü bir merkezi otoriteye sahip olduğu gösterilerek düşman devletlerin istilalarına karşı caydırıcı bir rol oynar.

7) Fethedilen bölgelerin devlete bağlı olarak kontrollü bir şekilde Türkleştirilmesi sağlanır.

 

Daha Fazlasını Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu