Sağlık

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN CİNSEL SAĞLIK /ÜREME SAĞLIĞI KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ VE DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ 

 

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN CİNSEL SAĞLIK /ÜREME SAĞLIĞI KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ VE DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ 

Yöntem ve Gereç: Tanımlayıcı olarak planlanan bu araştırmanın evrenini, Adıyaman Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümünde okuyan 211 öğrenci oluşturmaktadır. 1 Nisan-30 Mayıs tarihleri arasında yürütülen çalışmada örneklem seçimine gidilmeden bütün evrene ulaşılmaya çalışılmıştır. Ancak araştırmanın yapıldığı tarihlerde devamsız olan ya da anket formunu doldurmak istemeyen öğrenciler çalışma dışı tutularak 133 öğrenci araştırma kapsamına alınmıştır. Verileri, araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda hazırlanan anket formuyla toplanmıştır. Anket formu, demografik verileri içeren 22 soru ile cinsel sağlık/üreme sağlığı konusundaki bilgi düzeyi ve davranışları belirlemeye yönelik 17 soru olmak üzere toplam 39 sorudan oluşmuştur. Veriler SPSS 17.5 ‘de kodlanmış ve analizinde sayı, yüzdelik ve ki-kare testi uygulanmıştır.

Bulgular: Öğrencilerin %33.8’i erkek, %99.2’si bekar, %38.3’i ikinci sınıf öğrencisi olup,  yaş ortalamaları 21,08±2.14’tür. %85’i Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaşamak ve %58.6’si il merkezinde yaşamaktadır.“Üreme sağlığı eğitimine başlama zamanına ilişkin öğrencilerin %42.2’si ilköğretimde, %36.8’si lisede başlaması gerektiğini belirtmiştir. Öğrencilerin %91.1’i annesi ile %93.2’si babası ile cinsel/üreme sağlığı konusunda konuşmadığını belirtmiştir. Cinsellik hakkında bilgi kaynakları sorgulandığında, öğrencilerin %29.9’u arkadaşlarından, %27.1’i yazılı medyadan aldığını belirtmiştir. Öğrencilerin %85’i hiç cinsel deneyimi olmadığını, cinsel deneyi olanların %60’ı cinsel deneyim sırasında kontraseptif yöntem kullandığını belirtmiştir. Öğrencilerin %75.9’u evli olmadan cinsel ilişkiye karşı olduğunu, bunların .5’i toplumsal baskıdan, %58.6’sı bekaretin kendisi için önemli olduğundan ve .5’i birlikte olduğu kişiye güvenmediğinden dolayı kaynaklandığını belirtmişlerdir.

SONUÇ: Sonuç olarak öğrencilerin büyük çoğunluğunun cinsel sağlık/üreme sağlığı konusunda anne ve babasından bilgi almadığı, arkadaşları ya da yazılı medya aracılığıyla bilgi edindikleri, sosyal değer yargılarının ve geleneksel yaklaşımların cinsel sağlık/üreme sağlığı konusundaki bilgi ve davranışlarını etkilediği saptanmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda, öğrencilerin cinsel sağlık/üreme sağlığı konusunda ihtiyaç duydukları konulara yönelik öğretim elamanları tarafından eğitim programlarının oluşturulması, bu eğitim programların daha geniş kitlelere ulaşılabilmesi için üniversite bünyesinde ‘Gençlik Danışma Merkezi’ adı altında bir birim oluşturulması, bu çalışmayı daha geniş örneklem üzerinde yapılması önerilmektedir.

Daha Fazlasını Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu